Copywriting

Tekst is resultaatbepalend in een onderneming. En een zakelijke tekst moet taalkundig smetteloos zijn, maar ook doelgericht en effectief. Het gaat erom de doelgroep aan te spreken, te overtuigen of te inspireren en het verhaal af te stemmen op het gekozen kanaal.

Dat vraagt ook om marketingkennis. Een officieel jaarverslag is anders van toon dan een verslag in een personeelsblad, en aan een webtekst stel je andere eisen dan aan een brochuretekst. Social media heeft ook een eigen dynamiek. Via het zakelijke platform LinkedIn (B2B) communiceer je anders dan via Facebook (B2C).

Kort gezegd; tekstschrijven is maatwerk.

En er is meer nodig om een geweldige tekst te schrijven; taalkennis, taalgevoel, het juiste niveau toepassen (B1, B2 enz.), logisch formeren van onderwerpen, correcte interpunctie, spanningsbogen, metaforen maar geen clichés, het juiste tempo, grondige research over het onderwerp zodat je relevante subtekst kan geven, bronnencheck, kennis van de actualiteit, durven schrappen en weten dat je voldoende tijd moet reserveren om te schaven.

Aan een moderne zakelijke tekst worden zoveel eisen gesteld dat het geen klusje voor tussendoor is. Naarmate het belang van het resultaat toeneemt neemt het belang van de kwaliteit van een tekst toe.

Op zoek naar een tekstschrijver die jullie project naar een hoger plan tilt? Neem dan contact op voor meer informatie.

Zakelijk redigeren

Redigeren is letterlijk; in goede vorm, wat betreft stijl, grammatica en structuur, op schrift krijgen. Tekstredactie verbetert een tekst op microniveau.

Sluit de titel aan bij de tekst?
Zijn er spel-, taal- of schrijffouten?
Is de schrijfstijl consequent?
Is de structuur logisch en duidelijk (begin, midden, eind)
Is de kernboodschap duidelijk geformuleerd?
Sluit het taalniveau aan bij de doelgroep?
Worden tijdsvormen consequent gebruikt?
Is elk woord functioneel, of zijn er overbodige woorden?
Worden metaforen en uitdrukkingen correct gebruikt?

Redigeren is niet hetzelfde als corrigeren. Corrigeren gaat hoofdzakelijk over taalfouten en interpunctie, en is het sluitstuk van iedere publicatie. Zowel online als in drukwerk. Het is goed om die twee disciplines te onderscheiden. Laat daarom in de slotfase nog iemand met het oog van een corrector naar de tekst kijken.

Extra aandacht voor redigeren zet je nuttig in bij: drukwerk (vanwege de hoge faalkosten bij fouten) | jaarverslagen | persberichten | magazines (ook online)| juridische documenten | campagnes | webteksten | klantcommunicatie & HR communicatie.

Neem contact op voor meer informatie.